CAV + MPT SOCKS RED

CAV + MPT SOCKS RED

CAV EMPT

  • Cotton rib knit socks.
  • Medium (24-26cm)
  • Large (27-29cm)
  • Made in Japan.
$ 28.00